VAŽNA INFORMACIJA!

Poštovani,

Obaveštavamo vas da je, u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju i Pravilnikom o načinu vršenja poslova tehničke zaštite i korišćenja tehničkih sredstava, MUP RS od 01.07.2020. pokrenuo kontrolu poštovanja zakonskih propisa. Ako posedujete neki od sistema tehničke zaštite (video nadzor, alarmni sistem, kontrolu pristupa i sl.), zakon vas smatra korisnikom usluga privatnog obezbeđenja i u obavezi ste da upotrebu ovih sredstava prilagodite zahtevima Zakona, kako biste izbegli visoke kazne koje Zakon predviđa.

Takođe, ako tek planirate uvođenje nekog od pomenutih sistema, važno je da to uradite u skladu sa važećim propisima.

Naime, po slovu Zakona, novčanom kaznom od 500.000 do 2.000.000 dinara, kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

  • za vršenje poslova privatnog obezbeđenja angažuje lice bez licence za vršenje poslova privatnog obezbeđenja
  • nema zaključen pisani ugovor sa pravnim licem ili preduzetnikom za privatno obezbeđenje koje je angažovalo da mu pruža te usluge
  • novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara, kazniće se za prekršaj pravno lice koje koristi usluge privatnog obezbeđenja ako ne osigura održavanje i servisiranje tehničkih sredstava u skladu sa ovim zakonom i ugovorom

Za navedene prekršaje, kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu, novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara i zaštitnom merom zabrane odgovornom licu da vrši određene poslove u trajanju od tri meseca do jedne godine.

Za sve nejasnoće ili dodatne informacije, možete nam se obratiti na broj +381 69-626-222 ili elektronskom poštom na office@gpsmart.rs

Naše usluge

Zašto da nas izaberete?

PROFESIONALNOST NA PRVOM MESTU

Profesionalni odnos prema svakom klijentu.

professional

experience

ISKUSTVO VEĆE OD 15 GODINA

Posedujemo iskustvo u struci veće od 15 godina.


ZADOVOLJNI KLIJENTI

Preko 300 zadovoljnih klijenata.

customers

Iskustva naših klijenata

Firma GPSmart je maksimalno posvećena zadovoljstvu klijenata! Imaju apsolutno našu preporuku!

Miloš, Subotica.com
usluga: Kamerni sistemi

Ekipu smatramo našim partnerima i prijateljima, jer su prepoznali naš cilj i u rekordnom kratkom vremenskom roku postali izvođači radova video monitoringa na svim našim lokacijama.

Regionalna deponija
usluga: Monitoring

Inovativne ideje, najbolji odnos cena/kvaliteta u okolini, Preporuka svakome!

Bulevar Caffe
usluga: Alarmi i kamerni sistemi

Pouzdani i ekspeditivni tim, brzo reaguju na prijavu problema.

Gostiona Abraham
usluga: Održavanje

Zatražite ponudu

Molimo Vas, ispunite polje.
Molimo Vas, ispunite polje.
Molimo Vas, ispunite polje.
Molimo Vas, ispunite polje.
Molimo Vas, ispunite polje.